Tag: Sura 26 Ayat 101 English


Sura 26 الشعراء Ayat 101 Translation Ali Quli Qarai

April 27, 2017

Ali Quli Qarai, English Translation

Comments Off on Sura 26 الشعراء Ayat 101 Translation Ali Quli Qarai


nor do we have any sympathetic friend.