Sura 28 القصص Ayat 2 Translation Ahmed Raza Khan

April 2, 2017

Ahmed Raza Khan, Urdu Translation

Comments Off on Sura 28 القصص Ayat 2 Translation Ahmed Raza Khan


یہ آیتیں ہیں روشن کتاب