Sura 113 الفلق Ayat 5 Translation Muhammad Hussain Najafi

April 7, 2017

Muhammad Hussain Najafi, Urdu Translation

Comments Off on Sura 113 الفلق Ayat 5 Translation Muhammad Hussain Najafi


اورحاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔