Sura 113 الفلق Ayat 5 Translation Ahmed Raza Khan

April 2, 2017

Ahmed Raza Khan, Urdu Translation

Comments Off on Sura 113 الفلق Ayat 5 Translation Ahmed Raza Khan


اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے