Sura 112 الإخلاص Ayat 1 Translation Ahmed Raza Khan

April 2, 2017

Ahmed Raza Khan, Urdu Translation

Comments Off on Sura 112 الإخلاص Ayat 1 Translation Ahmed Raza Khan


تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے