Sura 111 المسد Ayat 3 Translation Ahmed Raza Khan

April 2, 2017

Ahmed Raza Khan, Urdu Translation

Comments Off on Sura 111 المسد Ayat 3 Translation Ahmed Raza Khan


اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ،