Sura 111 المسد Ayat 1 Translation Ali Quli Qarai

April 27, 2017

Ali Quli Qarai, English Translation

Comments Off on Sura 111 المسد Ayat 1 Translation Ali Quli Qarai


Perish the hands of Abu Lahab, and perish he!