Sura 109 الكافرون Ayat 6 Translation Muhammad Hussain Najafi

April 7, 2017

Muhammad Hussain Najafi, Urdu Translation

Comments Off on Sura 109 الكافرون Ayat 6 Translation Muhammad Hussain Najafi


تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین۔