Sura 109 الكافرون Ayat 5 Translation Wahiduddin Khan

May 4, 2017

English Translation, Wahiduddin Khan

Comments Off on Sura 109 الكافرون Ayat 5 Translation Wahiduddin Khan


You will never worship what I worship.