Sura 109 الكافرون Ayat 3 Translation Wahiduddin Khan

May 4, 2017

English Translation, Wahiduddin Khan

Comments Off on Sura 109 الكافرون Ayat 3 Translation Wahiduddin Khan


You do not worship what I worship.