Sura 108 الكوثر Ayat 1 Translation Ali Quli Qarai

April 27, 2017

Ali Quli Qarai, English Translation

Comments Off on Sura 108 الكوثر Ayat 1 Translation Ali Quli Qarai


Indeed We have given you abundance.