Sura 107 الماعون Ayat 6 Translation Abul A’ala Maududi

March 29, 2017

Abul A'ala Maududi, Urdu Translation

Comments Off on Sura 107 الماعون Ayat 6 Translation Abul A’ala Maududi


جو ریا کاری کرتے ہیں