Sura 107 الماعون Ayat 5 Translation Ahmed Raza Khan

April 2, 2017

Ahmed Raza Khan, Urdu Translation

Comments Off on Sura 107 الماعون Ayat 5 Translation Ahmed Raza Khan


جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں