Sura 106 قريش Ayat 1 Translation Ali Quli Qarai

April 27, 2017

Ali Quli Qarai, English Translation

Comments Off on Sura 106 قريش Ayat 1 Translation Ali Quli Qarai


[In gratitude] for solidarity among the Quraysh,