Sura 105 الفيل Ayat 4 Translation Ali Quli Qarai

April 27, 2017

Ali Quli Qarai, English Translation

Comments Off on Sura 105 الفيل Ayat 4 Translation Ali Quli Qarai


pelting them with stones of shale,