Sura 105 الفيل Ayat 3 Translation Ali Quli Qarai

April 27, 2017

Ali Quli Qarai, English Translation

Comments Off on Sura 105 الفيل Ayat 3 Translation Ali Quli Qarai


and send against them flocks of birds