Sura 104 الهمزة Ayat 9 Translation Muhammad Junagarhi

April 7, 2017

Muhammad Junagarhi, Urdu Translation

Comments Off on Sura 104 الهمزة Ayat 9 Translation Muhammad Junagarhi


بڑے بڑے ستونوں میں