Sura 104 الهمزة Ayat 6 Translation Ahmed Raza Khan

April 2, 2017

Ahmed Raza Khan, Urdu Translation

Comments Off on Sura 104 الهمزة Ayat 6 Translation Ahmed Raza Khan


اللہ کی آگ کہ بھڑک رہی ہے