Sura 104 الهمزة Ayat 5 Translation Muhammad Hussain Najafi

April 7, 2017

Muhammad Hussain Najafi, Urdu Translation

Comments Off on Sura 104 الهمزة Ayat 5 Translation Muhammad Hussain Najafi


اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ چکناچور کردینے والی جگہ کیا ہے؟