Sura 104 الهمزة Ayat 5 Translation Ahmed Raza Khan

April 2, 2017

Ahmed Raza Khan, Urdu Translation

Comments Off on Sura 104 الهمزة Ayat 5 Translation Ahmed Raza Khan


اور تو نے کیا جانا کیا روندنے والی،