Sura 104 الهمزة Ayat 4 Translation Ahmed Raza Khan

April 2, 2017

Ahmed Raza Khan, Urdu Translation

Comments Off on Sura 104 الهمزة Ayat 4 Translation Ahmed Raza Khan


ہر گز نہیں ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا