Sura 104 الهمزة Ayat 3 Translation Muhammad Junagarhi

April 7, 2017

Muhammad Junagarhi, Urdu Translation

Comments Off on Sura 104 الهمزة Ayat 3 Translation Muhammad Junagarhi


وه سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا