Sura 104 الهمزة Ayat 2 Translation Muhammad Hussain Najafi

April 7, 2017

Muhammad Hussain Najafi, Urdu Translation

Comments Off on Sura 104 الهمزة Ayat 2 Translation Muhammad Hussain Najafi


جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔