Sura 101 القارعة Ayat 3 Translation Syed Zeeshan Haider Jawadi

April 6, 2017

Syed Zeeshan Haider Jawadi, Urdu Translation

Comments Off on Sura 101 القارعة Ayat 3 Translation Syed Zeeshan Haider Jawadi


اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسی کھڑکھڑانے والی ہے