Sura 101 القارعة Ayat 3 Translation Muhammad Junagarhi

April 7, 2017

Muhammad Junagarhi, Urdu Translation

Comments Off on Sura 101 القارعة Ayat 3 Translation Muhammad Junagarhi


تجھے کیا معلوم کہ وه کھڑ کھڑا دینے والی کیا ہے