Sura 101 القارعة Ayat 3 Translation Muhammad Hussain Najafi

April 7, 2017

Muhammad Hussain Najafi, Urdu Translation

Comments Off on Sura 101 القارعة Ayat 3 Translation Muhammad Hussain Najafi


اورآپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔